Skip to main content

Europeisk standard för fasta träningsredskap för utomhusbruk - EN:16630 (ASTM F3101-15)

Den europeiska standarden för fasta träningsredskap för utomhusbruk kallas EN:16630. Denna standard är tillämplig i hela Europa och är avsedd att underlätta gränsöverskridande transaktioner för användare/köpare av träningsutrustning för utomhusbruk. Den ger ett gemensamt förhållningssätt till säkerhet och rekommendationer för etablering av nya träningsanläggningar.

EN:16630 fastställer allmänna säkerhetskrav för tillverkning, installation, inspektion och underhåll av fasta, fritt tillgängliga träningsredskap för utomhusbruk.

EN:16630 ger rekommendationer för fallhöjd, träningsutrymme, fallzoner, rörelseområden, testmetoder för risker för att fastna i halsen, ytbeläggning på utomhusgym och många andra säkerhetsaspekter som är viktiga när man skapar ett nytt träningsområde.

I följande avsnitt har vi försökt att lyfta fram några av de viktigaste rekommendationerna i EN:16630 för att på bästa sätt förbereda dig för att använda NOORDs träningsutrustning för utomhusbruk i dina kommande projekt.

Observera: Detta ska inte ses som en heltäckande referens utan snarare som riktlinjer som vi har sammanställt baserat på vår bästa kunskap. NOORD tar inte ansvar för eventuell saknad eller felaktig information, liksom eventuella konsekvenser som kan uppstå. Vi rekommenderar att du gör en fördjupad granskning av EN:16630. Independently.

"Träningsutrymme" avser det utrymme som krävs för övningar med utrustning

När man anlägger en träningslokal är det viktigt att känna till produktens “träningsyta” enligt EN16630.

Träningsutrymmet beskriver området i, ovanför eller runt själva träningsutrustningen. Träningsutrymmet måste vara tillräckligt stort för att användaren ska kunna använda träningsutrustningen för den avsedda träningen utan risk eller störningar under träningen.

Det får inte finnas några hårda element som betongkanter, kantstenar, lyktstolpar, träd, annan träningsutrustning etc. inom träningsutrymmet för varje produkt. Om du har två utrustningar placerade sida vid sida får deras träningsytor inte överlappa varandra.

För att göra det enkelt har vi på NOORD markerat utbildningsutrymmet med en grön streckad linje på alla våra datablad/tekniska ritningar (se illustrationen).

Fallavstånd och säkerhetszon, beräkning av "rörelseområde"

När du anlägger ett fitnessområde är det viktigt att känna till fallavståndet för enskilda produkter. Fallavståndet har stor betydelse för hur många produkter som kan rymmas på området och hur tätt de kan placeras. Även om du har en säker beläggning för utomhusgymmet.

Det beskriver det utrymme eller område som måste vara fritt från hårda föremål som kantstenar, lyktstolpar, träd och annan träningsutrustning. Dessutom är det det område som måste täckas med en stötdämpande yta under följande förhållanden:

  1. När det fria fallets höjd överstiger 1 meter
  2. När utrustningen ålägger användaren en obligatorisk rörelse. En gunga har till exempel en obligatorisk rörelse eftersom du inte bara kan stoppa rörelsen när den väl har börjat svänga.

Avvikelse: Om träningsutrustningen är monterad på eller mot en vägg i samma höjd som träningsutrymmet kan rörelseområdet minskas.

Fundamentalt är fallavståndet alltid minst 1,5 meter. Alla produkter med en fallhöjd mellan 0 och 1,5 meter har ett fallavstånd på 1,5 meter. Om fallhöjden överstiger 1,5 meter kan fallavståndet beräknas med hjälp av den formel som finns i vår beläggningskatalog på sidan 7.

I motsats till träningsutrymmet kan rörelseområden överlappa varandra, så länge det inte är fråga om någon obligatorisk rörelse. Rörelseområdena för två produkter som är placerade nära varandra kan överlappa varandra. Det är dock viktigt att se till att ingen av produkterna är placerade inom varandras rörelseområde.

Lär dig hur du beräknar “rörelseområdet” i vår katalog. Ladda ner den här.

För enkelhetens skull har vi på NOORD markerat “rörelseområdet” med en blå cirkel på alla våra datablad och tekniska ritningar.

Finns det ett behov av stötdämpande ytbeläggningar? Begreppet "fri fallhöjd"

När man anlägger ett fitnessområde är det viktigt att förstå fallhöjden för fitnessutrustning så att den överensstämmer med den europeiska standarden. Syftet med fallhöjden är att avgöra om det krävs ett stötdämpande ytskikt under produkten, och i så fall vilken typ av ytskikt som behövs och vilken tjocklek det ska ha.

Vi får ofta frågor som t.ex: Kan vi klara oss med gräs under träningsutrustningen? Behöver vi använda träflis eller bark? Och kan vi anlägga vårt fitnessområde på en betongyta eller på asfalten på skolgården?

Genom att förstå fallhöjden kan du besvara dessa frågor och se till att du uppfyller de nödvändiga säkerhetsstandarderna för ditt fitnessområde.

På den mest grundläggande nivån krävs det att det finns stötdämpande ytskikt under alla produkter med en fallhöjd på mer än 1 meter.

Nedan har vi beskrivit de rekommendationer som gäller för att beräkna fallhöjden för olika produkter.

  • I en stående övning beräknas den fria fallhöjden från fotstödet till ytan nedanför. Det kan till exempel vara ett trappsteg eller en hopplåda. Mätningen görs från den högsta punkten där man uppskattar att fötterna kommer att vara placerade. Den högsta tillåtna fria fallhöjden för stående övningar är 2 meter.
  • För sittande eller liggande övningar beräknas den fria fallhöjden från sätet till ytan nedanför. Den högsta tillåtna fria fallhöjden för dessa övningar är 1 meter.
  • Vid hängande övningar där kroppens enda kontaktpunkt är händerna beräknas den fria fallhöjden från greppet/handtaget, minus 1 meter, till underlaget nedanför. Om du t.ex. har en utrustning som Spirer 1800, som är 1800 mm hög, beräknas fallhöjden till 1800 – 1000 = 800 mm. I det här fallet finns det inget krav på stötdämpande ytbeläggning. Men för utrustning som Spirer 2300, som är 2300 mm hög, finns det en fallhöjd på 1300 mm (1,3 meter), och därför krävs ett stötdämpande ytskikt. Den högsta tillåtna fria fallhöjden för hängande övningar är 3 meter.

 

Vad innebär det när fallhöjden är under 1 meter? Det innebär att det inte finns något krav på stötdämpande ytskikt och att du kan välja vilken typ av ytskikt du föredrar för produkterna.

På NOORD tillhandahåller vi information om “fri fallhöjd” på alla våra tekniska datablad, som visas i illustrationen.

Här hittar du våra träningsredskap. Under varje produkt hittar du tekniska data.

Typerna och tjockleken på ytbeläggningen beror på den tillåtna fallhöjden

Med en fallhöjd på mindre än 1 meter krävs ingen speciell mjuk stötdämpande yta. Hur är det med produkter som Spirer 2300 som kräver en stötdämpande yta? Vilka typer av ytbeläggningar är lämpliga att använda och vilken tjocklek bör användas?

Vi har gett några exempel på vanligt förekommande markbeläggningsmaterial baserat på fallhöjden. Få information om markbeläggning för utomhusgym.

Fallhöjder för olika markmaterial:

  • Asfalt/Betong/Sten: Maximal fallhöjd 1 meter. Asfalt är acceptabelt för fallhöjder mellan 0 och 1 meter.
  • Markskikt: Maximal fallhöjd 1,2 meter
  • Gräsmatta: Maximal fallhöjd 1,5 meter
  • Bark/spån: Lagertjocklek 200 mm = fallhöjd 0 – 2 meter. Lagertjocklek 300 mm = fallhöjd 3 meter
  • Sand/Grus: Lagertjocklek 200 mm = fallhöjd 0 – 2 meter. Lagertjocklek 300 mm = fallhöjd 3 meter Gummibeläggning: Skikttjocklek 30 mm = fallhöjd 1 meter. 70 mm = fallhöjd 2 meter. Tjockleken varierar beroende på fallhöjd. Se illustration.

Observera att ytterligare 100 mm ska läggas till det minsta lagerdjupet för lösa material. För bark/flis innebär detta ett krav på 300 mm för en fallhöjd på 2 meter. Detsamma gäller för sand och grus.

På NOORD rekommenderar vi alltid att man använder gummibeläggningar för utomhusgym som stötdämpande material. Gummibeläggningar används ofta under träningsredskap och på lekplatser eftersom det är ett extremt mjukt och flexibelt material. Ytbeläggningens tjocklek varierar från 30 till 140 mm beroende på den specifika fallhöjden. Vår beläggning är certifierad för att motsvara den högsta godkända fallhöjden på 3 meter, vilket säkerställer att alla föreskrifter i EN1176-77 följs.

För att underlätta för dig har vi tagit fram en illustration så att du enkelt kan avgöra vilken tjocklek du behöver för ditt kommande projekt.

Vi har samarbetat med
Läs mer om våra projekt
Memphis - Tom Lee Park
Tom Lee Park

NOORD träningsutrustning i Tom Lee Park Installationen av NOORDs träningsutrustning i Tom Lee Park främjar inte bara motion och välbefinnande utan förbättrar också parkens övergripande attraktivitet och funktionalitet. Tom Lee...

Read More
Bingfield Park

Ny och förbättrad park med utrustning från NOORD Tillskottet av NOORDs träningsutrustning främjar inte bara fysisk aktivitet och välbefinnande utan förbättrar också parkens övergripande attraktivitet och funktionalitet. Tillskottet av olika...

Read More
Activity park for outdoor urban activity with elegant dainsh designed outdoor equipment
Svanemøllen – Activity park

Faciliteter för fysisk aktivitet Under 2019 bjöds NOORD in för att bidra till Aktivitetsringen vid Svanemøllen. Målet var att skapa ett projekt där ”utformningen av lekanläggningar och anläggningar för fysisk...

Read More
Outdoor exercise area for young people made by NOORD
Scandinavian Center Aarhus

Scandinavian Center i Århus erbjuder gratis utomhusträning I Århus finns det gott om möjligheter att motionera och träna utomhus. En av de platser där det är möjligt att träna gratis...

Read More
Kontakta oss

För oss på NOORD börjar ett lyckat projekt med ett bra samarbete. Vi kan hjälpa dig hela vägen från den första idén till det färdiga projektet. Våra duktiga projektledare och grafiska formgivare hjälper dig att visualisera och välja den utrustning som bäst passar dina behov. Vi tillhandahåller en färdig 3D-ritning av hela området så att du som kund enkelt kan se hur det färdiga projektet kommer att se ut.</p>

EnglishGermanSwedishDanish