Skip to main content
Park-med-utomhus-träningsutrustning-Köpenhamn 1
Faciliteter för fysisk aktivitet

Under 2019 bjöds NOORD in för att bidra till Aktivitetsringen vid Svanemøllen. Målet var att skapa ett projekt där ”utformningen av lekanläggningar och anläggningar för fysisk aktivitet sker genom att utforma stadsnatur som är optimerad för lek och rörelse och som en integrerad lösning för de önskade aktiviteterna och träningselementen i stadsnaturen.” Därför föll valet på ”Spirerne” – eller på svenska ”Groddarna” – som symboliserar den kraft som spirar i människor när de tränar.

Dansk design och produktion
180 standard RAL-färger
Enligt EN16630
Minimalt underhåll

Aktivitetsringen vid Svanemøllen – Østre Gasværk

En spännande uppgift låg framför oss när det stod klart att NOORD skulle behöva bidra till den nya aktivitetsringen vid Swan Bruk i kvarteret Østre Gasværk.

NOORD tilldelades tre områden – ett skulle inbjuda till motion och olika former av fysisk aktivitet, de andra två skulle användas för vila, avkoppling och socialt umgänge.

I den inledande fasen tog NOORD, i samarbete med Rambøll, fram ett antal förslag för hur de tre områdena skulle kunna användas. Rambøll ansvarade för rådgivningen och de olika förslagen, medan NOORD ansvarade för utformningen av områdena och förberedde 3D-visualiseringar av de olika lösningarna.

Nedan visas några av de första förslagen för träningsområdet vid Aktivitetsringen.

Träningsområdet – det aktiva området inspirerat av urban natur

Vi fick i uppdrag att skapa ett träningsområde inspirerat av stadens natur som inbjuder till lek och rörelse och valde att placera träningsredskapen i kanten av det tilldelade området för att skapa ett inbjudande, luftigt och inspirerande träningsområde. Det valda utbudet av redskap hade som mål att skapa ett träningsområde utomhus som kan användas av alla, oavsett kön, ålder eller konditionsnivå. Ett område där man kan träna ensam, men också flera åt gången som ett lag, i form av cirkelträning, vilket är idealiskt för områden där det finns flera enhetliga redskap (flera av samma modell) placerade i ett cirkulärt arrangemang.

Luft och fritt utrymme för lagträning

Tanken var att skapa en pannabana i mitten av området, som skulle vara den centrala punkten i det aktiva området. En liten bollplan som var mer inriktad på den yngre målgruppen, men som även kunde användas av vuxna för aktivitet, skoj och socialt umgänge. Pannabanan togs dock senare bort från projektet, eftersom området var mer avsett för träning av muskelgrupper och inte för konditionsträning, vilket innebär att springa och höja pulsen på en bollplan. Byggmästaren ansåg att det skulle vara bättre att skapa ett mer öppet område med luft och fritt utrymme för lagträning, yoga och andra liggande övningar på det mjuka underlaget. För denna yta föll valet på en gummibeläggning i petrolblått. NOORD levererade mer än 300 m2 av denna beläggning.

Valet av verktyg valdes utifrån områdets layout

Efter flera olika förslag på utformning av området och de verktyg som ska placeras i det föll valet på en sammansättning som ger ett brett utbud av utbildningsmöjligheter för brukarna.

De 18 redskap gör att alla kroppens muskelgrupper tränas. Och Spirer Sign ger inspiration till övningar på de olika redskap som omfattar allt från NOORDs eleganta jump boxe i tre olika höjder över magbänkar, stänger i olika höjder – men naturligtvis alla med Spirer-seriens distinkta och eleganta förskjutna stänger – till pilatesbollar, skulpturell TRX-redskap och den vackra och multifunktionella Monkey Bar.

Fokus på säkerhet – vi gör det enkelt att följa den europeiska standarden EN:16630

Förutom att ge råd till kommuner, bostadsrättsföreningar, skolor och arkitekter om utformningen av träningsområden och placeringen av redskap fokuserar NOORD på att göra utformningen av träningsområden som uppfyller gällande EU-standarder så enkel och transparent som möjligt. Den europeiska standarden för fasta träningsredskap för utomhusbruk i det offentliga utrymmen är EN:16630, som fokuserar på fallzoner och fallavstånd vid utformning av ett träningsområde för utomhusbruk.

Läs mer om EN:16630 här

Därför har vi på NOORD sett till att träningsutrustningen enkelt kan placeras på ett visst område utan att behöva oroa sig för om den uppfyller reglerna. För detta ändamål har vi markerat fallsektioner och säkerhetszoner i våra DWG-filer, som kan laddas ner för varje produkt under fliken ”Träningsredskap”.

Hitta översikten över våra produkter här

Förklaring av säkerhetszoner - blå och gröna cirklar

Våra DWG-filer visar alltid blå och gröna cirklar runt våra redskap. Den blå cirkeln illustrerar rörelseområdet och den gröna cirkeln illustrerar träningsområdet. I monteringsanvisningarna visar vi exempel på vad som får och inte får överlappa vilka linjer. Ett exempel på en sådan monteringsanvisning hittar du här.

Cirklarna visas i våra monteringsanvisningar, datablad och DWG-filer som kan användas i olika ritprogram. Kontakta oss om filerna inte fungerar i ditt program – vi hittar en lösning.

Vi på NOORD är stolta över att bidra till projektet med Aktivitetsringen vid Svanemøllen – Østre Gasværk Kvarteret och är glada över att ha varit involverade hela vägen från idé till design och slutligt genomförande.

På NOORD är vi stolta över att kunna bidra till projektet med Aktivitetsringen vid Svanemøllen – Østre Gasværk Kvarteret och är glada över att ha varit med hela vägen från idé till design till slutgiltigt genomförande.

Vill vi också hjälpa dig att nå dina mål från idé till färdigt projekt, kontakta oss idag.

FAQ om Calisthenics
Finns det garanti på calisthenics utrustning på NOORD?

NOORD ger tio års garanti på strukturella-, material- och produktionsfel. Garantin täcker inte fel som är ett resultat av försummat underhåll, normalt slitage, skada eller bleknade färger. Garantin kräver att NOORDs rekommendationer för installation och underhåll följs. Kontakta oss angående garantin om området ligger inom 5 km från saltvatten.

Se vores projekter

Elegant fitnesspark i

Elegant fitnesspark i Roskilde, Danmark. NOORD Outdoor Fitness har levererat en fitnesspark med utomhusträningsutrustning och våtformad gummibeläggning till kommunen Roskilde i Danmark. Platsen för parken...

Læs mere

Ett prestigeprojekt i

Ett prestigeprojekt i Hong Kong Ett prestigeprojekt i Hong Kong Träning med utsikt över havet, bergen och staden Takterrasser utnyttjas alltmer för avkoppling, grillkvällar och...

Læs mere

Calisthenics

Calisthenicsutrustning Calisthenics udstyr med høj funktionalitet og holdbarhed, som henvender sig til en bred målgruppe, bliver oftere og oftere brugt i byggeprojekter for kommuner, på...

Læs mere
Låt NOORD hjälpa dig att starta ditt Calisthenics-äventyr

Med den funktionella och snygga utomhusträningsutrustningen från NOORD kan du skapa en enastående fitnesspark där du kan träna calisthenics, HIIT, crossfit och cirkelträning.

Kontakta oss idag för att lära dig mer om hur du kan starta aktiviteter i ditt område.

SwedishDanishEnglishGerman