Skip to main content
Utomhus-träningsutrustning-på-Dansk-skolan (4)
Skolor och läroanstalter vill aktivera de äldsta eleverna

Det är ofta svårt att få äldre elever att röra på sig och vara fysiskt aktiva under rasterna. I Danmark är det ett lagstadgat krav att alla elever måste röra på sig i 45 minuter under skoldagen.

Med fitnessutrustning för utomhusbruk i skolans utomhusområden gör skolorna det möjligt och attraktivt för eleverna att röra sig och vara aktiva tillsammans under raster, idrottslektioner och utanför skoltid.

Dansk design och produktion
180 standard RAL-färger
Enligt EN16630
Minimalt underhåll

Danska skolan etablerar utomhusträningsutrustning från NOORD

 I en del av skolans utomhusområden ville man skapa en ram för aktivitet- och rekreationsområden för skolans äldste årskurser. Detta område skulle innehålla både platser där de som bara vill sitta i närheten och titta och umgås kunde vara och några aktiviteter för de som vill bränna lite energi.

I ett samarbete mellan skolans ledning, en arbetsgrupp som tillsatts av skolan och en av NOORDs projektledare har vi skapat ett funktionellt och vackert område som ger utrymme för både fysisk aktivitet och socialt umgänge.

Lokalbor drar nytta av träningsutrustningen

Området har den fördelen att det ligger så att motionärer och andra lokalbefolkningen kan använda det utanför skolans öppettider, vilket var ett av målen med de nya investeringarna. Skolan är en del av det lokala grannskapet, även efter skoltid.

Skolan har lyckats skapa miljöer där ungdomar tycker om att umgås och som även används av lokalbefolkningen för träning efter löpning eller för att umgås på fritiden.

Den träningsutrustning utomhus som valts ut för området omfattar allt från vår vackra Spirer Monkey Bar till pull-up-stänger, magbänkar, parallellstänger och många andra redskap.

Den här utrustningen signalerar inte lekutrustning

Rektor Peter Nordborg säger: ” Jag är övertygad om att inlärning, lek och aktivitet kommer naturligt när det finns förutsättningar. Samarbetet med NOORD stöder idén om att anläggningarna ska vara inbjudande. Barn kan inte låta bli att leka om det finns välkomnande lokaler. Äldre elever kommer at vilja träna och röra på sig om anläggningarna och miljön är utformade för att motivera denna åldersgrupp. Den goda utformningen av NOORDs produkter är avgörande för helhetsupplevelsen. Den här utrustningen signalerar inte lekutrustning, den signalerar träning som tilltalar de äldre eleverna, där det ska vara lite häftigt och annorlunda.”

FAQ om Calisthenics
Finns det garanti på calisthenics utrustning på NOORD?

NOORD ger tio års garanti på strukturella-, material- och produktionsfel. Garantin täcker inte fel som är ett resultat av försummat underhåll, normalt slitage, skada eller bleknade färger. Garantin kräver att NOORDs rekommendationer för installation och underhåll följs. Kontakta oss angående garantin om området ligger inom 5 km från saltvatten.

Elegant fitnesspark i

Elegant fitnesspark i Roskilde, Danmark. NOORD Outdoor Fitness har levererat en fitnesspark med utomhusträningsutrustning och våtformad gummibeläggning till kommunen Roskilde i Danmark. Platsen för parken...

Læs mere

Ett prestigeprojekt i

Ett prestigeprojekt i Hong Kong Ett prestigeprojekt i Hong Kong Träning med utsikt över havet, bergen och staden Takterrasser utnyttjas alltmer för avkoppling, grillkvällar och...

Læs mere

Calisthenics

Calisthenicsutrustning Calisthenics udstyr med høj funktionalitet og holdbarhed, som henvender sig til en bred målgruppe, bliver oftere og oftere brugt i byggeprojekter for kommuner, på...

Læs mere
Se vores projekter

Elegant fitnesspark i

Elegant fitnesspark i Roskilde, Danmark. NOORD Outdoor Fitness har levererat en fitnesspark med utomhusträningsutrustning och våtformad gummibeläggning till kommunen Roskilde i Danmark. Platsen för parken...

Læs mere

Ett prestigeprojekt i

Ett prestigeprojekt i Hong Kong Ett prestigeprojekt i Hong Kong Träning med utsikt över havet, bergen och staden Takterrasser utnyttjas alltmer för avkoppling, grillkvällar och...

Læs mere

Calisthenics

Calisthenicsutrustning Calisthenics udstyr med høj funktionalitet og holdbarhed, som henvender sig til en bred målgruppe, bliver oftere og oftere brugt i byggeprojekter for kommuner, på...

Læs mere

gymnasier och universitet efterfrågar utomhus träningsutrustning

Vi ser också en ökande efterfrågan på träningsutrustningar för utomhusbruk på gymnasier och universitet i Danmark och runt om i världen. På Roskilde Gymnasium i Danmark har skolan valt att skapa ett område med utomhus fitnessutrustning nära skolans hall och bollplaner, så att det under sommarmånaderna är möjligt att integrera utrustningen i idrottslektionerna.

Området är vackert placerat mellan träd och buskar som ramar in området på det vackraste sättet.

Under träningsutrustningen har skolan valt en gummerad yta med skolans egen logotyp som fallskydd. Skolans område med utomhus fitnessutrustning består av push-up-stänger, parallellstänger, hopplådor i olika höjder och stänger för triceps extensions.

Kontakta oss

Om din stad eller ditt bostadsområde behöver träningsredskap för utomhusbruk för att invånarna ska kunna njuta av den, kontakta oss redan idag.

SwedishDanishEnglishGerman