Skip to main content

Vi har sammanfattat de viktigaste sakerna nedan så att du snabbt kan få en överblick över vad du vill veta mer om. Nedan finns några ikoner med en kort beskrivande text. Om du klickar på en av ikonerna kommer du till en sida med mer information om ämnet. Vi hoppas att du finner de valda ämnena relevanta.

Produkter​

Träningsutrustning, OCR-hinderbanor och spel för lek och lärande – allt utformat och producerat i Danmark

Tidigare samarbetspartner

Kontakta oss

Om du letar efter en professionell affärspartner har du kommit till rätt ställe. Vi är stolta över att kunna erbjuda en utomordentligt bra service. Vårt team har många års erfarenhet och vi står gärna till tjänst när du behöver råd eller sparring för ditt projekt.

Dansk design och produktion är efterfrågad

Arkitekter och landskapsarkitekter är NOORDs främsta partner när det gäller stora och små projekt för hotell, bostadsområden eller offentliga platser. NOORD bidrar med kunskap om säkerhet och europeiska standarder för fitnessområden utomhus, vilket ofta är nyttig och användbar kunskap för arkitekten. Alla NOORDs fitnessredskap finns i 180 färger, så de är lätta att få att passa in i områdets stil och arkitektens design. När design, funktionalitet och estetik är viktigt, tillsammans med lång hållbarhet och hållbar produktion, är ”Spirerne” – eller på svenska ”Groddarna” – från NOORD rätt val!

Skapa en estetiskt och funktionellt uterum med träningsredskap från NOORD

Arkitekter och landskapsarkitekter spelar en viktig roll över hela världen när det gäller att skapa attraktiva och funktionella utområden som parker, offentliga platser och takterrasser på hotell och hyreshus. Många arkitekter strävar efter att kombinera estetik och funktion i sin design, så att de områden de skapar är användbara för en bred mängd användare. Utegym-redskap från NOORD är designade med en minimalistisk och organisk utseende, och ser enkla och skulpturala ut på sina platser i parker och stadsområden. Deras namn ”Spirer” – på svenska ”Groddar” – hänvisar till den danska designers önskan om att låta redskapen spira upp från marken och på så sätt vägleda till en hälsosammare livsstil för medborgare över hela världen.

Bli med och sätt fokus på folkhälsa och miljö

När arkitekter och landskapsarkitekter designar parker och offentliga rum som kan användas för en mängd olika syften, bidrar de till att göra en aktiv livsstil tillgänglig för alla. Dessa utomhusområden med offentliga idrottsanläggningar inkluderar ibland lekplatser, mysiga oaser och grönområden som kan användas för avkoppling och rekreation.

Vi ser att ett viktigt fokusområde för arkitekter och landskapsarkitekter är att se till att de element som de utformar i projekten ser naturliga ut och harmonierar med den omgivande naturen, och att fördelarna med projektet sträcker sig långt in i framtiden. Det innebär att arkitekter i mycket högre grad än tidigare är intresserade av hållbarhet, långvariga material eller inkludera vattenelement som t.ex. sjöar eller fontäner för att skapa liv och biologisk mångfald.

Utomhusfitnessredskap från NOORD är ett riktigt val när miljö och hållbarhet är på agendan.

Takterrasser som inbjuder till både aktivitet och avkoppling

På hotell- och bostadskomplexens takterrasser är arkitekter och landskapsarkitekter ofta engagerade i att skapa privata oaser med en fantastisk utsikt. De kan innehålla loungeområden, aktivitetsområden, spa-områden och gröna områden som är utformade för att ge boende eller gäster känslan av att vara i naturen, även om de befinner sig i staden.

På NOORD samarbetar vi med arkitekter och landskapsarkitekter från hela världen som är engagerade i att skapa rum som är estetiska, tilltalande och funktionsrika i sitt design, samtidigt som de tar hänsyn till omgivningen.

Deras arbete är avgörande för att användarna av dessa utrymmen ska trivas. På flera platser runt om i världen har arkitekter sett hur NOORDs enkla och skulpturala träningsutrustning kan bidra till att skapa dessa utrymmen på taken på hotell och hyreshus. Redskapens minimalistiska och organiska form stjäl inte fokus från en takterrass, där det ska vara plats för både avkoppling och aktivitet. Se en takterrass i Hongkong med NOORDs redskap här.

Alla redskap finns tillgängliga i 180 standard RAL-färger, så de lätt kan integreras i det övergripande design och inredning. Se vår färgkatalog här.

Skapa ett unikt och stilrent utseende genom att använda utomhusfitnessredskap från NOORD!

Vær med til at sætte fokus på folkesundhed og miljø

Når arkitekter og landskabsarkitekter designer parker og offentlige rum, som kan bruges til en række forskellige formål, er de med til at gøre en aktiv livsstil tilgængelig for alle. Disse udendørs arealer med offentlige sportsfaciliteter inkluderer undertiden legepladser, hyggelige oaser og grønne områder, der kan bruges til afslapning og rekreation.

Vi oplever, at et vigtigt fokusområde for arkitekter og landskabsarkitekter er at sikre, at de elementer, de tegner ind i projekterne, fremstår naturlige og harmonerer med den omkringliggende natur, og at gevinsten ved projektet rækker langt ud i fremtiden. Det betyder, at arkitekter i langt højere grad end tidligere er optaget af bæredygtighed, langtidsholdbare materialer eller at de inkluderer vandelementer som fx søer eller fontæner for at skabe liv og biodiversitet.

Udendørs fitnessredskaber fra NOORD er et rigtigt valg, når miljø og bæredygtighed er på dagsordenen.

NOORDs produkter er en del af en grøn tankegang

Mange af de arkitekter, vi er i dialog med, tænker på parker og offentlige arealer i langt mere multifunktionelle termer end blot en parkbænk eller et legestativ til børn.

Parkområder rundtomkring i hele verden bør være i harmoni med naturen, rolige og afbalancerede og indbyde til fysisk aktivitet, socialt samvær og leg.

Elementerne skal i dag være bæredygtige og langtidsholdbare. Derfor har vi hos NOORD optimeret processerne og produktionen, så der er minimalt spild ved fremstillingen af redskaberne, CO2-fodaftrykket er så lille som muligt, og alle produkter har en ekstremt lang levetid. NOORD giver 10 års garanti på alle redskaber, læs mere her.

Læs mere om NOORDs miljøcertificeringer og produktionsprocesser her.

Tagterrasser, der indbyder til både aktivitet og afslapning

På tagterrasser på hoteller og boligkomplekser er arkitekterne og landskabsarkitekterne ofte optaget af at skabe private oaser med en fantastisk udsigt. De kan omfatte loungeområder, aktivitetsområder, spa-områder og grønne områder, der er designet til at give beboerne eller gæsterne en følelse af at være i naturen, selv om de er befinder sig i byen.

Hos NOORD samarbejder vi med arkitekter og landskabsarkitekter fra hele verden, som er engageret i at skabe rum, der er æstetiske, tiltalende og funktionelle i deres design, samtidig med at de tager hensyn til det omkringliggende miljø.

Deres arbejde er vigtigt for at skabe glæde for brugerne af disse områder.

Flere steder rundt om i verden har arkitekter set, hvordan NOORDs enkle og skulpturelle fitnessredskaber kan bidrage til at skabe disse rum på tagene af hoteller og boligkomplekser. Redskabernes minimalistiske og organiske form stjæler ikke fokus fra en tagterrasse, hvor der skal være plads til både afslapning og aktivitet. Se en tagterrasse i Hongkong med NOORDs redskaber her.

Alle redskaberne fås i 180 standard RAL farver, så de nemt kan integreres i det overordnede design og indretning. Se vores farvekatalog her.

Skab et unikt og stilrent look ved at bruge udendørs fitnessredskaber fra NOORD!

SwedishDanishEnglishGerman