Skip to main content
Utomhusträningsutrustning
Stadsparker med LOD-anläggningar och träningsredskap

Parker runt om i världen håller på att omvandlas till multifunktionella områden som fungerar både som grönområden och som lokala anläggningar för uppsamling och dränering av vatten. Detta sker genom att man använder LOD (Lokalt Omhändertagande av Dagvatten) teknologier, som har visat sig vara ett effektivt sätt att hantera regnvatten i stadsområden.

Dansk design och produktion
180 standard RAL-färger
Enligt EN16630
Minimalt underhåll

Stadsparker kombinerar LOD-anläggningar och en attraktiv parkmiljö

LOD-teknologi bygger på principen att efterlikna naturens vattencykel genom att använda olika tekniker för att lokalt samla upp, filtrera och använda regnvatten lokalt. När regnvatten samlas upp lokalt kan det användas för att vattna växter och gräsmattor, fylla på grundvattnet, förhindra översvämningar och minska belastningen på stadens avloppssystem.

NOORD blev en del av ett sådant LOD-projekt när Vejle kommun i Danmark, som en del av ett stort klimatprojekt, behövde en park med LOD-anläggningar och aktivitetsmöjligheter för stadens invånare. NOORD har levererat träningsutrustning för utomhusbruk till den nya klimatparken i Vejle. Klimatparken är ett delprojekt i det stora ”Klimaprojekt Østbyen”. Klimatparken synliggör bland annat åt vilket håll vattnet leds till Vejle Fjord genom att installera vita betongelement som skjuter upp bland det gröna gräset.

Dimensioner som motsvarar en 100-årig regnhändelse

Terrängen har ändrats så att hela Tommy Troelsen-parken med de tre oberoende bassängerna tillsammans kan hålla tillbaka 5 300 kubikmeter vatten, dimensionerat för ett 100-årsregn. LOD-system som detta är inte ovanliga i Danmark, eftersom det är en långsiktig lösning på de förändringar som kommer i kölvattnet av klimatförändringarna. Förutom att fungera som ett grönt rekreationsområde för stadens invånare fungerar parken både som ett innovativt aktivitetsområde med bland annat boll-, multi- och rullbanor och som ett avloppssystem med tre regnvattenbassänger. På så sätt lagras dagligen regnvatten från framtida kraftiga skyfall i stadens grönområden i vad som ser ut som en helt vanlig aktivitetspark.

Träningsutrustning från NOORD är extremt hållbar oavsett mängd vatten

 I Tommy Troelsens Park finns ett 153 m2 stort utomhus fitnessområde med träningsredskap från NOORD. Våra tränings- och fitnessutrustningar för utomhusbruk är speciellt utformade för användning i parker och offentliga områden och kan användas av alla, oavsett kön, ålder och konditionsnivå.

NOORDs utrustning tål stora mängder vatten utan problem, både konstruktionen och ytbehandlingen av fitnessutrustningen för utomhusbruk är utformad för att tåla alla typer av väder – även i en park som fungerar som LOD-anläggning under de tidpunkter på året när det kan falla massiva mängder vatten.

Millennium Park i Chicago - Världens största park med LAR-anläggningar

I många andra delar av världen finns det olika varianter av parker som fungerar både som LOD-anläggningar och som parker för turister och stadens invånare under hela året. En av de största parkerna med en LOD-anläggning är Millennium Park i Chicago, USA. Parken är känd för sin stora reflekterande LURIE-glas som är en 9 300 m2 stor vattenyta som fungerar som ett LOD-system. Glaset samlar upp regnvatten och skickar det till en filtreringsprocess innan det används för att vattna växterna i parken.

En annan park med ett stort LOD-system är Suzhou Bay i Kina. Parken är ett exempel på hur LOD-teknologi kan användas för att omvandla tidigare industriområden till gröna oaser. Parken har ett omfattande system av vattenkanaler och våtmarker som är utformade för att samla upp, filtrera och lagra regnvatten. Parken innehåller också ett antal turistattraktioner, bland annat en botanisk trädgård, en djurpark och ett sjöfartsmuseum.

Återvinning av regnvatten är en miljövänlig lösning

De många exemplen på LOD-parker i olika delar av världen visar hur LOD-tekniken kan användas för att omvandla stadsområden till gröna, multifunktionella områden som gynnar både miljön och lokalsamhället. Genom att samla upp och återanvända regnvatten kan LOD-parker också bidra till att minska belastningen på städernas avloppssystem och minimera risken för översvämningar.

FAQ om Calisthenics
Finns det garanti på calisthenics utrustning på NOORD?

NOORD ger tio års garanti på strukturella-, material- och produktionsfel. Garantin täcker inte fel som är ett resultat av försummat underhåll, normalt slitage, skada eller bleknade färger. Garantin kräver att NOORDs rekommendationer för installation och underhåll följs. Kontakta oss angående garantin om området ligger inom 5 km från saltvatten.

Se vores projekter

Elegant fitnesspark i

Elegant fitnesspark i Roskilde, Danmark. NOORD Outdoor Fitness har levererat en fitnesspark med utomhusträningsutrustning och våtformad gummibeläggning till kommunen Roskilde i Danmark. Platsen för parken...

Læs mere

Ett prestigeprojekt i

Ett prestigeprojekt i Hong Kong Ett prestigeprojekt i Hong Kong Träning med utsikt över havet, bergen och staden Takterrasser utnyttjas alltmer för avkoppling, grillkvällar och...

Læs mere

Calisthenics

Calisthenicsutrustning Calisthenics udstyr med høj funktionalitet og holdbarhed, som henvender sig til en bred målgruppe, bliver oftere og oftere brugt i byggeprojekter for kommuner, på...

Læs mere
Låt NOORD hjälpa dig att starta ditt Calisthenics-äventyr

Med den funktionella och snygga utomhusträningsutrustningen från NOORD kan du skapa en enastående fitnesspark där du kan träna calisthenics, HIIT, crossfit och cirkelträning.

Kontakta oss idag för att lära dig mer om hur du kan starta aktiviteter i ditt område.

SwedishDanishEnglishGerman